makacesitleri

Marka

Marka bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir. Marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya ambalajın tescili marka sahibine mal veya ambalaj için inhisarı bir hak sağlamaz.

Marka Çeşitleri
  • Hizmet markası, 

Hizmet sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların kendilerini tanıtmak amacıyla kullandıkları isim ve işaretlerdir.

  • Ortak marka ,

Bir grup tarafından kullanılmak üzere, grubu oluşturan işletmelerin mal ve hizmetlerini diğerlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir.

  • Garanti markası,

Marka sahibinin kontrolü altında bir çok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir.

Tescilli Markaların Koruma Süresi

 Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde sonsuz sayıda yenilenebilir.

 Marka Hakkının Sona Ermesi 
  •   Markanın süresi içinde yenilenmemesi
  •   Marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi
 Tescilli Markanın Koruma Alanı

Bir marka, ilgili ülkede, o ülkenin sınırlar içerisinde  yasaları kapsamında korunmaktadır. Bu nedenle marka kullanılacağı ülkenin yasaları çerçevesinde tescil ettirilmelidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *