markatescilisonrasi

Marka İzleme 

Marka haklarınızın etkin bir şekilde korunabilmesi için, başvurusu yapılan veya tescile bağlanan markalarınız her ay yayınlanan Resmi Marka Bülteni’nde  benzerlik/aynalık açısından  takibi yapılabilecek olup, benzer/aynı bulunan marka ya da markalar her ay düzenli olarak tarafınıza rapor edilebilecektir.

Marka izleme sistemi sayesinde, her ay düzenli olarak yayınlanan ve ortalama 2500-3500 marka başvurusunun ilan edildiği Resmi Marka Bülteni incelenerek, markanıza aynı yada ayırt edilemeyecek kadar benzer markaların henüz başvuru aşamasında iken tespit edilmesi ve itiraz edilerek iptalinin sağlanması mümkün olabilecektir.

Adres Değişikliği

Marka sahibinin adresinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, adres değişikliğinin marka siciline bildirilmesi  gerekmektedir.

Unvan Değişikliği

Marka sahibinin unvanında herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, unvan değişikliğinin marka siciline  kayıt edilmesi gerekmektedir.

Nevi Değişikliği

Marka sahibi kuruluşların şirket nevilerinde değişiklik olduğu takdirde, nevi değişikliğinin marka siciline kayıt edilmesi gerekmektedir.

İtiraz

Tescil edilen marka aynı ve benzerleri açısından takip edilerek, yasal süresi içerisinde itiraz edilmelidir.

Yenileme

Tescil edilen markalar 10 yılda bir yenilenmelidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *