yurtdisimarka

Yurtdışı Marka Başvurusu

Marka başvurularınızı sadece başvurunuzun dosyalandığı ya da  tescile bağlandığı ülkenin sınırları içerisinde koruma altına alınmaktadır. Marka başvurularınızın diğer ülke / ülkelerde dosyalanabilmesi için, her ülkede ayrı ayrı  bireysel olarak başvuru yapılabileceği gibi , topluluk başvuruları için oluşturulan birliklerin merkez ofisler aracılığı ile dosyalanabilmektedir.

Bu hususla ilgili olarak Topluluk Başvuruları ;

– WIPO Başvurusu

Madrid Protokolü’ne göre yapılan uluslararası marka başvuruları (  WIPO ) tek bir başvuru ile ve tek bir dil ve tek bir para birimi  kullanılarak, Protokole üye tercih edilen ülkelerde tek bir başvuru ile koruma sağlanmaktadır. Tescilinden sonra yapılacak değişiklikler de tek bir işlemle markanın siciline kayıt edilmektedir.

– CTM Başvurusu

Ürün  ve hizmetlerin Avrupa Topluluğunda serbest dolaşımını da göz önünde tutularak oluşturulmuş olan Topluluk Markası CTM ile marka başvurularınızı tek bir başvuru ile Tüm Avrupa devletlerinde koruma altına alınması sağlanmıştır.

 – OAPI UNION Marka Başvurusu

OAPI UNION Patent ve Trademark Ofisi nezdinde yapılan marka tescilleri, markanızın tek bir başvuru ile OAPI UNION birliği üye ülkelerinin tümünde koruma altına alınmasını sağlamaktadır.

Bireysel Marka Başvurusu

Marka başvurularınızı topluluk başvuruları ile dosyalamak mümkün olduğu gibi bireysel olarak da her bir ülkede ayrı ayrı  dosyalamak ve koruma altına almak mümkündür. Marka başvurunuz hangi ülkede dosyalanacak ise o ülkenin yerel mevzuatı ile tescile bağlanmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *